Tingimused

Käesolevad reeglid ja tingimused sätestavad www.ilusadriided.ee veebilehel Ilusadriided.ee kasutus- ja müügitingimused.

Privaatsus ja andmekaitse
Ilusadriided.ee veebilehel kehtib isikuandmete ja elektronposti puutumatuse põhimõte. Ilusadriided OÜ kohustub kaitsma veebilehe kasutajate andmete puutumatust. Ilusadriided OÜ-l on õigus edastada postiteenuse osutajale (Eesti Post) tellimuste kohaletoimetamiseks vajalikke andmeid. Ilusadriided OÜ-l on õigus saata kliendi elektronpostile uudiskirju, kui kasutajakonto andmetes on selleks eelnev nõusolek antud. Ilusadriided OÜ on õigus tingimusteta ja viivitamatult lõpetada Teenuste kasutamise võimalus, kui kasutaja rikub Tingimustes sätestatut, teavitades sellest kasutajat. Ilusadriided OÜ juhatusel on õigus peatada juurdepääs ilusadriided.ee-le nendest arvutitest, millest on tuvastanud ilusadriided.ee vastu suunatud tegevuse. Ilusadriided.ee veebilehel sisalduvate kuulutuste ja piltide reprodutseerimine, kopeerimine või levitamine ilma Ilusadriided OÜ kooskõlastuseta on keelatud. Ilusadriided OÜ-l on õigus ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida Ilusadriided.ee veebilehe sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure jms. Muudatused loetakse Kasutajale teatavaks tehtuks alates nende veebileheküljele www.ilusadriided.ee paigutamise hetkest.

Ostmine
Ostu vormistamiseks lisa soovitud tooted ostukorvi, kinnita tellimus ja tasu ettemaksuarve. Meie e-poest tellides on tarneag 1-2 tööpäeva.

Hind
E-poes  on toodete hinnad toodud EURO`des ja sisaldavad 20% käibemaksu. Ilusadriided OÜ-l on õigus muuta toodete hindasid. Hindade muutmisel jääb kliendile kehtima kinnitatud tellimuse kokkuvõttes märgitud hind. Tellimuses sisalduvate toodete kogumaksumusele lisandub lepingu täitmiseks kliendi poolt valitud postiteenuse tasu.

Maksmine
Tasumine tellitud kauba eest toimub ettemaksuarve alusel pangaülekandega. Ülekande laekumisel kinnitab Ilusadriided OÜ ettemaksuarve hiljemalt 24 tunni jooksul. Kinnitatud ettemaksuarve asendub elektroonilise müügiarvega. Teie tellimus vaadatakse üle ja juhul kui tarnijal on mõni toode Teie tellimusest laost otsa saanud siis võetakse Teiega ühendust ja Teil on võimalus valida puuduvate toodete asemele teised tooted või tagastatakse puuduolevate toodete summa.

Lepingu jõustumine
Müügileping loetakse sõlmituks, kui klient on tasunud ettemaksuarvel märgitud summa Ilusadriided OÜ arveldusarvele ettemaksuarvel märgitud maksetähtaja jooksul.

Lepingu tühistamine
Kliendil on õigus müügileping tühistada. Müügilepingu tühistamiseks peab klient viivitamatult saatma vastavasisulise avalduse elektronpostile info@ilusadriided.ee Kui müügilepingu tühistamisavaldus saadetakse peale tellimuse postitamist on kliendil õigus toode tagastada vastavalt tagastamistingimustele.

Kohaletoimetamine ja Üleandmine
Kaup pakendatakse postitatakse sama päeval kui tellitud toode jõuab lattu. Kaup saadetakse kliendile Eesti Posti vahendusel tähitud pakina, Omniva või Itella Smartposti pakiautomaati. Ilusadriided ja koostööpartnerid ei vastuta kohaletoimetamisel tekkivate viivituste eest juhul kui tellimuse vormistamisel on esitatud andmed ebatäpsed. Tellimuse kinnitamisel on esitatud andmete õigsuse kontrollimine kliendi kohustus.

Tagastamine ja ümber vahetamine
Kliendil on õigus toode soovi korral tagastada või ümber vahetada. Toote tagastamisest peab teatama 14 päeva jooksul elektronpostile info@ilusadriided.ee ning kaup tuleb tagastada 14 päeva jooksul tagastamisteate edastamisest. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud, peab olema originaalpakendis, siltidega ja kahjustamata. Toote tagastamisel või ümber vahetamisel on klient kohustatud kauba tagasi saatma Omniva või SmartPosti vahendusel (Smartpost- Tartu Rebase Rimi, Omniva- Tartu Rebase Rimi) automaati. Postikulud tagastamiseks tasub ostja kuni 10EUR väärtuses. Juhul, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule, tagastame tellimuse tagastamisega seotud kulutused. Raha kantakse tagastatud kauba eest tagasi Teie arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani, kui kõiki tagastamisega seotud tingimusi on järgitud. Kauba tagastamisel hüvitatakse kauba kättesaamisega tasutud postitasu kuni 2,50EUR Postitasu ei tagastata juhul kui tellimus on tagastatud osaliselt või tagastatud toode on kliendi süül kahjustatud. Ilusadriided OÜ-l on õigus tagastatavast summast maha arvestada toote väärtuse vähenemine juhul kui toode on kahjustatud. Toote ümbervahetamisel lisandub uue toote postitasu.
NB! kategooriast “Bikiinid” ostetud tooted ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele (v.a. juhul kui toote kilepakend on avamata)
Kliendil on õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul toote kättesaamisest. Ilusadriided OÜ ei vastuta kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel, toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Lõppsätted
Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tingimuste kehtivust. Tühise sätte asemel kohaldatakse seaduses seda liiki lepingu kohta sätestatut.
Osapoolte vahelisi vaidlusi püütakse lahendada vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Tartu Maakohtus.
Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub pärast Ilusadriided OÜ poolt kasutajatele uute tingimuste kättesaadavaks tegemist ilusadriided.ee veebilehel.